Nota prawna - FTT Wolbrom S.A - FTT Wolbrom S.A

Enter your keyword

Nota prawna

Dla zawarcia umowy należy osobiście, pocztą, faksem, pocztą elektroniczną lub za pośrednictwem formularza elektronicznego (dane adresowe w zakładce Kontakty) złożyć zaproszenie do złożenia oferty, podając co najmniej dane kontaktowe i wyroby, których zakupem jest zainteresowany P.T. klient. Po otrzymaniu zaproszenia do złożenia oferty pracownicy służb handlowych Fabryki Taśm Transporterowych Wolbrom S.A. złożą ofertę na wskazany asortyment wyrobów. Kontakty odbywać się będą przy wykorzystaniu środków indywidualnego porozumiewania się na odległość. Po otrzymaniu oferty jej adresat swobodnie decyduje czy zawrzeć umowę o treści zgodnej z ofertą (wówczas musi złożyć oświadczenie o przyjęciu oferty) czy też rezygnuje z zawarcia takiej umowy. Umowa może zostać zawarta w każdym z języków, w których można przeglądać niniejszy serwis internetowy. Do umowy stosuje się prawo polskie. Fabryka Taśm Transporterowych Wolbrom S.A. zastrzega, że w razie złożenia jej oferty za pośrednictwem formularza elektronicznego dostępnego w niniejszym serwisie internetowym nie stosuje się przepisu art. 682 K.c.