Mieszanki gumowe - producent - FTT Wolbrom S.A

Enter your keyword

MIESZANKI GUMOWE

OPIS

FTT Wolbrom S.A. produkuje mieszanki gumowe na bazie kauczuków SBR, BR, NR, IR, NBR, CR, EPDM, EPM i innych.
Oferujemy mieszanki gumowe w oparciu o własne receptury, jak i możliwość produkcji mieszanek w oparciu o receptury powierzone przez klientów.
Możemy zaoferować i dopracować własności mieszanki na potrzeby naszych klientów.
Nasze zakładowe laboratorium posiada certyfikat laboratorium akredytowanego, między innymi w zakresie badań mieszanek gumowych.
Mieszanki gumowe przeznaczone są do wykonywania wyrobów gumowych poprzez wulkanizację w warunkach podanych przez producenta, właściwych dla tej mieszanki.
Dla każdej mieszanki gumowej dostępna jest Karta Charakterystyki zgodna z obowiązującym prawem.
Mieszanki gumowe produkowane w FTT Wolbrom S.A. nie zawierają olejów zawierających wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne ( WWA) oraz substancji wymienionych w załączniku XIV Rozporządzenia nr 1907/2006 ( REACH) oraz wymienionych w Liście Kandydackiej substancji wzbudzających szczególnie duże obawy (SVHC).

ZAPYTAJ O PRODUKT

    Możesz dodać plik o rozszerzeniu doc,docx,jpg,jpeg,pdf,rtf,tiff:    * Pola oznaczone gwiazdką są polami obowiązkowymi do wypełnienia, pozostałe okna formularza są informacjami opcjonalnymi.
    Zawartość niniejszego serwisu internetowego stanowi jedynie zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r Kodeks cywilny czytaj więcej