Płyty gumowe i wykładziny z przekładkami i bez przekładek - FTT Wolbrom S.A - FTT Wolbrom S.A

Enter your keyword

PŁYTY GUMOWE I WYKŁADZINY

Z przekładkami i bez przekładek

OPIS

Płyty dzielimy na:
1. Antystatyczne
2. Dielektryczne
W zależności od posiadanych własności rozróżniamy następujące rodzaje płyt antystatycznych:
– ogólnego przeznaczenia;
– ogólnego przeznaczenia , trudnościeralne, mrozoodporne;
– ogólnego przeznaczenia o podwyższonych parametrach fizyko-mechanicznych;
– odporne na działanie olejów, benzyny, rozcieńczonych kwasów i zasad;
– trudno zapalne;
– odporne na temperatury:  120°C, 150°C, 200°C, 280°C;
– ozono- i termoodporne na bazie kauczuków EPDM;
Płyta gumowa może być wykonana :
– bez przekładek;
– z przekładkami z tkanin : bawełnianych ( lamin), poliestrowo-poliamidowych (EP) lub poliamidowych (PP)

Szczegółowe parametry płyt można znaleźć w tabelach – patrz pliki PDF

Standardowe wymiary płyt wulkanizowanych

Grubość płyt [mm] Długość Szerokość
0,5 ±0,2 10 (+0,5;-0,1)[m] 1200 [mm] ±2,5 [%]
1 ±0,2
2 ±0,3
3 ±0,4
4 ±0,5
5 ±0,5
6 ±0,6
7 ±0,7
8 ±0,8
9 ±0,9
10 ±1,0
12 +1,5/-1,0 1000 ± 15 [mm]

4,5± 0,1[m]

4,5± 0,1[m]

9,0±0,1[m] 9,0±0,1[m] z odwzorowaniem tkaniny na jednej stronie płyty

1000±15[mm]

200, 250, 400, 650, 800, 1000 [mm] ± 2,0[%]

1000,1200 [mm] ± 2,0[%]

1200, 1400, 1500 [mm] ± 2,0[%] 1200, 1400, 1600, 1800 [mm] ± 2,0[%]

15 +1,5/-1,0
20 +2,0/-1,0
25 +2,5/-1,0
30 +3,0/-1,5 1000±15[mm] 1000±15[mm]
40 +4,0/-2,0 1000 ±15 [mm] 1000 ±15 [mm]
50 +4,0/-2,0 1000 ±15 [mm] 1000 ±15 [mm]

Wymiary produkowanych płyt niewulkanizowanych

Grubość płyt [mm] Szerokość płyt Długość płyt W Tabelach 1 i 2 podano grubości

oraz tolerancje proponowane przez producenta.

Możliwe są inne po uzgodnieniu między producentem i odbiorcą.

0,5 ±0,2 1200 [mm] ±2,5 [%] 10 (+0,5; -0,1) [m]
1 ±0,3
2 ±0,4
3 ±0,5
4 ±0,6
5 ±0,7
6 ±0,8
8 ±1,0
10 ±1,5

Własności płyt wulkanizowanych i niewulkanizowanych* ogólnego przeznaczenia

Własności PZMM PZM PZS PZ PZT PZTT
Twardość Shore’a typu A [oSh] 50 ±5 60 ±5 65 ±5 70 ±5 80 ±5 85 ±5
Wytrzymałość na rozciąganie (TS), co najmniej [MPa] 5 5 4 5 5 5
Wydłużenie przy zerwaniu (Eb), co najmniej [%] 300 200 150 200 150 150
Temperatura pracy [oC] od-30 do + 50 od-25 do + 50 od-25 do + 50 od-25 do + 50 od-25 do + 50 od-20 do + 50
Odporność na działanie ciepła (70 oC] / 168 godziny) ΔTS max. [%]

ΔEb max. [%]

-30

-30

-30

-30

-30

-30

-30

-30

-30

-30

-30

-30

Baza kauczukowa ^SBR/NR ^SBR/NR SBR/NR SBR/NR SBR/NR SBR/NR

* własności po zwulkanizowaniu gumy

Własności płyt wulkanizowanych i niewulkanizowanych * o własnościach specjalnych

Własność Trudno-

ścieralna,

mrozo-

odporna

Trudno-

ścieralna,

mrozo-

odporna

Dielek­

tryczna

Ogólnego przeznaczenia, pod­wyższone parametry fizyko-me- chaniczne Odporna na oleje, benzynę, rozcień­czone kwasy i zasady Odporne na oleje i benzynę Trudno

zapalna

Odporne na tem­peraturę
Symbol mieszanki STM PMAR PDC PŁM PLS STS CYG OP OPM TOA ZNK T1: TZP T2: TP15 T3: WTOT
Twardość Shore’a [oC] 65±5 60±5 65±5 45±5 65±5 60±5 70±5 65±5 50±5 80±5 60±5 60±5
Wytrzymałość na rozcią­ganie (TS), co najmniej [MPa] 18 20 5 15 25 15 20 5 3 11 15 T1: 15 T2: 15 T3: 12
Wydłużenie przy zerwaniu (Eb), co najmniej [%] 400 450 250 400 450 350 350 200 200 350 T1: 350 T2: 350 T3: 400
Temperatura pracy [oC] -60 do +50 -30 do +50 -30 do +50 -30 do +50 -30 do +50 -25 do +50 -30 do +50 -20 do +50 -20 do +50 -20 do +50 -25 do +50 Od -30 do T1, T2, T3
Odporność na działanie ciepła (70 [oC]/168h), naj­wyżej [%] -25

-25

-25

-25

-20

-25

-30

-30

-25

-25

-25

-25

-20

-30

-30

-30

-25

-25

T1**

T2**

T3**

Odporność na działanie cieczy wyrażona zmianą masy (Am))

– rozpuszczalnik B (mie­szanina izooktan : toluen w stosunku 70:30)

(20 [oC]/24h), najwyżej

[%]

30 30
Odporność na działanie cieczy wyrażona zmianą masy (1ftm))

-olej IRM 902 (20

[oC]/24h), [%]

±10
Odporność na działanie cieczy wyrażona zmianą masy (&m))

– 20[%] kwas siarkowy lub 20 [%] ług sodowy (20

[oC]/72h), [%]

±2
Odporność na działanie cieczy wyrażona zmianą twardości:

-olej IRM 903 (125 [oC]/70h), [oSh]

±12
Klasa własności elektrycz- nych-wartość napięcia przemiennego, probier­czego, wytrzymywanego dla danej klasy odporno­ści, wartość skuteczna [kV] : 5/10

: 10/20

: 20/30

:30/40

Odporność na ścieranie [mm3], max . 90 60 100 200 150 200 150
Trudno zapalność – średni czas palenia 3 próbek 150x20x12 [mm] – max [s].

Czas podpalania 30 [s].

5
Baza kauczukowa IR/BR IR/BR SBR/NR IR IR/BR SBR/

BR

NR NBR/NR NBR/NR NBR/NR BR/SBR/

NR

*własności po zwulkanizowaniu gumy
**odporność na działanie temperatury: T1(100 [oC], po 72 godz.) Ts max ±40 [%], Eb max ±60 [%]; T2 (125 [oC], po 72 godz.) Ts max ±45 [%], Eb max ±65 [%];T3 (125 [oC], po 168 godz.) Ts min 10 [MPa], Eb min 300 [%]

Własności płyt wulkanizowanych i niewulkanizowanych * EPDM

Lp. Własność/Symbol EPDM 50 EPDM 60 EPDM 70 EPDM 80
1 Twardość Shore’a typu A [0Sh] 50 ± 5 60 ± 5 70 ± 5 80 ± 5
2 Wytrzymałość na rozciąganie (TS), co najmniej [MPa] 7 7 7 7
3 Wydłużenie przy zerwaniu (Eb), co najmniej [%] 350 200 150
4 Odkształcenie trwałe po ściskaniu /70 [0C] x 22h/max, [%] 50 50 50 50
5 Odporność na działanie ciepła (70 [0C]/72 h)
5a Zmiana wytrzymałości (Δ Ts) [%] max. -30 -30 -30 -30
5b Zmiana wydłużenia ( Δ  Eb) [%] max. -50 -50 -50 -50
5c Zmiana twardości Shore’a typu A [0Sh], max. +10 +10 +10 +10
6 Wytrzymałość na rozdzieranie [kN/m], min 20 20 20 20
7 Odporność na ozon: 50 pphm x 40 [0C] x 72 h x 20 [%] wydłużenia brak spękań brak spękań brak spękań brak spękań
8 Temperatura pracy Od -40 do +100, okresowo do +125

*własności po zwulkanizowaniu gumy

ZAPYTAJ O PRODUKT

    Szerokość [mm]:
    Możesz dodać plik o rozszerzeniu doc,docx,jpg,jpeg,pdf,rtf,tiff:    * Pola oznaczone gwiazdką są polami obowiązkowymi do wypełnienia, pozostałe okna formularza są informacjami opcjonalnymi.
    Zawartość niniejszego serwisu internetowego stanowi jedynie zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r Kodeks cywilny czytaj więcej