Działalność społeczna - FTT Wolbrom S.A - FTT Wolbrom S.A

Enter your keyword

DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA

działalność społeczna FTT Wolbrom

Działalność społeczna

FTT Wolbrom S.A. uważa, że reputacja firmy zależy nie tylko od wyników finansowych, ale również od sposobu prowadzenia działalności. Rzetelna realizacja zasad społecznej odpowiedzialności pozwala z sukcesem integrować je z celami biznesowymi. FTT Wolbrom S.A. jest przedsiębiorstwem aktywnie uczestniczącym w życiu społecznym.

Kierownictwo FTT Wolbrom S.A. uważa popularyzację uprawiania sportu, promowanie wśród pracowników i partnerów aktywnego wypoczynku, mody na sport oraz sportowy styl spędzania wolnego czasu za swoją ważną powinność. Ambicją Zarządu i pracowników FTT, jak i mieszkańców Wolbromia, jest promocja miasta i firmy na szerokim, ogólnopolskim forum. Taką możliwość niesie sport.

PRZEBÓJ WOLBROM

FTT Wolbrom S.A. wspiera założony w 1937 klub sportowy „Przebój”, który przed laty miał status klubu zakładowego.

JUDO WOLBROM

Jesteśmy jednym z głównych sponsorów powstałego w 1998 roku Uczniowskiego Klubu Sportowego JUDO Wolbrom.