Enter your keyword

CERTYFIKATY

GWARANCJA JAKOŚCI

Posiadamy wdrożone systemy zarządzania spełniające wymagania norm :
EN ISO 9001 – System Zarządzania Jakością
EN ISO 14001 – System zarządzania środowiskowego
PN-ISO 45001 – System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy
PN-ISO/IEC 27001 – System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji
PN-EN ISO/IEC 17025 Laboratorium – System Zarządzania Jakością
AEO – Authorised Economic Operator – Upoważniony Przedsiębiorca w odniesieniu do uproszczeń celnych / bezpieczeństwa i ochrony