Laboratorium - FTT Wolbrom S.A - FTT Wolbrom S.A

Enter your keyword

LABORATORIUM

laboratorium

Działalność badawcza

Działalność badawcza jest objęta systemem zarządzania obowiązującym w Akredytowanym Laboratorium oraz stanowi ogniwo w systemie zarządzania wg PN-ISO 9001 funkcjonującym w całej Spółce. Laboratorium wykonuje również badania dla klienta zewnętrznego w zakresie badań akredytowanych jak i poza nimi. Udziela klientowi wyczerpujących informacji na temat stosowanej metodyki badań oraz uzgadniania z nim metody, jakie będą zastosowane przy realizacji zamówionych przez niego badań. Laboratorium zobowiązuje się do traktowania zarówno danych z badań jak i samego faktu ich zamówienia jako informacji poufnych i chronienia ich przed dostępem stron trzecich za wyjątkiem organów nadzoru technicznego i sprawiedliwości.

laboratorium

Skład Laboratorium

Wyroby FTT Wolbrom są wytwarzane w monitorowanym procesie produkcyjnym i badane w zakładowym Laboratorium które od 1998 roku posiada Certyfikat Akredytacji Laboratorium Badawczego nr AB 169 wydany przez Polskie Centrum Akredytacji. Na bieżąco kontrolowane są kryteria jakościowe ustalone dla procesu technologicznego, surowca, półfabrykatu i wyrobu gotowego. Jakość prowadzonych badań jest gwarantowana i powtarzalna. Do badań używamy najnowocześniejszego sprzętu, a zakres analiz jest stale rozszerzany wraz z rosnącymi wymaganiami klientów.

W skład Laboratorium wchodzą

1. Pracownia Badań Fizykomechanicznych,
2. Pracownia Badań Analitycznych,
3. Pracownia Badań Wytrzymałościowych,
4. Pracownia Wulkanizacji i Przygotowania Próbek,
5. Pracownia Badań Palności,
6. Pracownia Testu Ciernego.