Polityka prywatności - FTT Wolbrom S.A - FTT Wolbrom S.A

Enter your keyword

Polityka prywatności

Polityka prywatności

serwisu www.fttwolbrom.com

Informacje ogólne

Państwa prywatność jest dla nas ważna. Administrator poważnie podchodzi do swoich obowiązków w zakresie ochrony prywatności. W związku z tym wprowadziliśmy odpowiednie rozwiązania techniczne i organizacyjne, aby przetwarzane dane były bezpieczne.

Polityka prywatności opisuje, jakie informacje zbiera Administrator przy użyciu serwisu www, w jaki sposób ich używa, przekazuje, udostępnia i usuwa. Polityka reguluje kwestie związane z wykorzystaniem danych osobowych i nieosobowych.

Administratorem danych jest:

Fabryka Taśm Transporterowych Wolbrom S.A. ul. 1 Maja 100, 32-340 Wolbrom, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000037268, NIP PL 6371001853, kapitał zakładowy 18.300.000 zł wpłacony w całości, BDO 000007809.

We wszystkich sprawach związanych z ochroną danych można się kontaktować z Administratorem przez Inspektora Ochrony Danych pisząc na adres e-mail: iodo@fttwolbrom.com.pl. Inspektor Ochrony Danych chętnie udzieli Państwu wszelkich informacji związanych z przetwarzaniem Państwa danych.

Jeżeli macie Państwo jakiekolwiek uwagi związane z przetwarzaniem danych, w szczególności, jeżeli Państwa zdaniem Administrator przetwarza dane w sposób nieprawidłowy, prosimy o niezwłoczny kontakt z Inspektorem Ochrony Danych na podany powyżej adres e-mail.

Administrator przetwarza dane wyłącznie zgodnie z prawem.

Korzystając z naszego serwisu www wyrażają Państwo zgodę na niniejszą Politykę prywatności.

Państwa prawa

Dane, które nie są zbierane automatyczne, są podawane wyłącznie za Państwa zgodą. Podając swoje dane osobowe, oświadczają Państwo, że są to dane prawdziwe i prawidłowe i dotyczą wyłącznie Państwa a nie innej osoby. Prosimy również o aktualizację danych. W każdej chwili możecie Państwo zwrócić się do Administratora o dostęp lub zmianę danych osobowych. Ponadto macie Państwo prawo do żądania ograniczenia przetwarzania, zgłoszenia sprzeciwu, żądania sprostowania danych, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Możecie Państwo również wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Dlaczego zbieramy dane

Część danych, zwłaszcza tych, które podajecie Państwo w naszych formularzach, jest niezbędne do obsługi Państwa jako naszych klientów. Ponadto zbieranie danych jest niezbędne w celu prawidłowego działania naszego serwisu, identyfikacji i naprawiania błędów. Wykorzystujemy również zbierane dane w celach administracyjnych, analitycznych, statystycznych, optymalizacyjnych i badawczych. Może zaistnieć taka sytuacja, że na podstawie obowiązujących przepisów prawa, będziemy mieć obowiązek udostępnienia Państwa danych w odpowiedzi na zapytania organów ścigania lub organów wymiaru sprawiedliwości.

Ciasteczka

Administrator poprzez swoją stronę internetową wykorzystuje tzw. ciasteczka (cookies), czyli krótkie informacje tekstowe, zapisywane na Państwa urządzeniu. Ciasteczka mogą być odczytywane przez Administratora, a także partnerów, z których usług korzysta Administrator, np. poprzez urządzenie Google Analytics.

Ciasteczka spełniają bardzo wiele funkcji na stronie internetowej, służą nam między innymi do: zapewnianie bezpieczeństwa, poprawy wydajności strony, identyfikacji błędów, zwiększenia komfortu przeglądania stron, utrzymanie stanu sesji, tworzenie statystyk, korzystanie z funkcji społecznościowych, jeśli są udostępnione.

Ciasteczka mogą być wykorzystywane przez sieci reklamowe do wyświetlania reklam dopasowanych do sposobu, w jaki korzystacie Państwo z serwisu www.

Państwa przeglądarka internetowa domyślnie dopuszcza wykorzystywanie ciasteczek. Przy pierwszej wizycie prosimy o wyrażenie zgody na użycie ciasteczek. Macie Państwo możliwość zablokowania funkcji ciasteczek. W tym celu należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Każda z przeglądarek umożliwia zablokowanie funkcji ciasteczek. Jeśli nie wiecie Państwo jak to zrobić, proszę skorzystać z pomocy w Państwa przeglądarce. W każdej chwili możecie się również zwrócić do nas o pomoc.

Administrator informuje, że wyłączenie obsługi plików cookies, niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www.

W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika tylko w czasie sesji – do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies (nie dłużej niż 12 miesięcy) lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

Dane w formularzach

Jeżeli korzystacie Państwo z formularzy kontaktowych udostępnionych w naszym serwisie www, podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne. Podane w ten sposób dane osobowe są wykorzystywane wyłącznie w celu wynikającym z funkcji danego formularza, np. w celu odpowiedzi na Państwa pytanie. W ramach formularzy zbieramy następujące dane: imię, nazwisko, adres e-mail, ewentualnie telefon kontaktowy. Państwa dane będą przechowywane przez okres niezbędny do obsługi danego zgłoszenia, co może potrwać kilka dni lub kilka miesięcy, w zależności do zgłaszanej sprawy. Potem usuniemy Państwa dane. Serwis może również zapisywać automatycznie dane o parametrach połącznia (czas połącznia, adres IP użytkownika końcowego).

Dane do celów marketingowych

Jeżeli udzieliliście nam Państwo zgody na wykorzystanie Państwa danych do celu informowania o naszych produktach i usługach, będziemy przetwarzali te dane wyłącznie przez okres, na jaki zgoda została udzielona. Proszę pamiętać, że w każdym czasie, bez podana przyczyny, możecie Państwo wycofać zgodę.

Serwisy społecznościowe i Youtube

Jeżeli korzystacie Państwo z naszych profili na portalach społecznościowych oraz naszych kanałów Youtube, operatorzy tych serwisów mogą przekazywać nam pewne dane jak również mogą automatycznie takie dane od nas pobierać. Szczegóły w tym zakresie określają polityki prywatności operatorów.

Pozostałe dane

W celu administrowana serwisem www przetwarzamy następujące dane: data i godzina odwiedzin strony, rodzaj systemu operacyjnego, przybliżona lokalizacja, rodzaj przeglądarki internetowej, czas spędzony na stronie internetowej, odwiedzone podstrony, kolejność przeglądania stron, informacje o błędach, adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik, informacje o adresie IP urządzenia końcowego Dane logowane w warstwie serwerowej nie są kojarzone z konkretnymi Użytkownikami. Dane te wykorzystywane są jedynie dla celów administrowania serwerem.

Udostępnianie danych

Dane osobowe zwarte w formularzach nie są przekazywane osobom trzecim, chyba że wyraźnie wyrazicie Państwo na to zgodę. Pozostałe dane mogą być w ograniczonym zakresie udostępniane naszym partnerom, świadczącym dla nas usługi w zakresie związane z obsługą serwisu www, zwłaszcza w zakresie analityki. W miarę możliwości staramy się, aby przekazywane przez nas dane były anonimowe. Więcej na ten temat możecie się Państwo dowiedzieć w polityce ochrony prywatności Google Analytics tutaj: https://www.google.com/analytics/learn/privacy.html?hl=pl

Okres przetwarzania danych

Państwa dane będą przetwarzane jedynie przez okres niezbędny do osiągniecia celu, dla którego zostały zebrane. Jeżeli dane służą jedynie do odpowiedzi na pytania, zostaną usunięte niezwłocznie po zakończeniu korespondencji. Jeżeli jednak dane będą nam potrzebne w celu ochrony naszych praw lub obrony przed roszczeniami, będziemy je przetwarzać tak długo, aż potencjalne roszczenia się nie przedawnią. Jeżeli udzieliliście Państwo zgody na przetwarzanie danych w celach informowania o produktach i usługach to dane te będą przetwarzane przez okres 5 lat, chyba że zgoda została udzielona na krótszy okres. Oczywiście w każdym czasie możecie Państwo taką zgodę wycofać. Dane wykorzystywane do celów analitycznych, ciasteczka i dane związane z administrowaniem stroną będą wykorzystywane do czasu zdezaktualizowania albo utraty przydatności, nie dłużej niż przez okres 3 lat.

Zamiany w polityce prywatności

Administrator zastrzega siebie prawo do wprowadzenia zmian w Polityce prywatności w każdym czasie. Zmieniona Polityka prywatności zostanie opublikowana w naszym serwisie www.