Płyty gumowe i wykładziny trudno palne - FTT Wolbrom S.A - FTT Wolbrom S.A

Enter your keyword

PŁYTY GUMOWE I WYKŁADZINY

Trudno palne

OPIS

Wulkanizowane gumowe płyty trudno palne są przeznaczone do pracy głównie w podziemnych zakładach górniczych wydobywających kopaliny palne i niepalne, w wyrobiskach zaliczonych do stopnia „a”, „b” i „c” niebezpieczeństwa wybuchu metanu i w wyrobiskach zaliczonych do klasy „A” i „B” niebezpieczeństwa wybuchu pyłu węglowego jako:
– podkładki gumowe,
– uszczelnienia,
– okładziny bębnów napędowych i krążników przenośników taśmowych,
– wykładziny przesypów i oburtowania przenośników taśmowych,
– wykładziny pomieszczeń górniczych,
– jako materiał do napraw taśm przenośnikowych metodą klejenia na zimno,
– w innych zastosowaniach, gdzie wymagany jest odpowiedni warunek trudnopalności i antyelektrostatyczności.

Produkujemy  wulkanizowane  płyty  gumowe  trudnopalne
w następujących odmianach:
1. Płyty GPT-W wg WT-4/…, w klasach:
–   V1
–   V2
2. Płyty z mieszanek ONB wg WT-49/…, w klasach:
–   ONBS
–   ONB 55
–   ONB 65
–   ONB 70
–   ONB KP

 

Standardowe wymiary wulkanizowanych płyt gumowych trudnopalnych

Grubość płyt [mm] Długość Szerokość
0,5 ±0,2 10 ±0,1 [m] 1200 [mm] ±2,5 [%]
1 ±0,2
2 ±0,3
3 ±0,4
4 ±0,5
5 ±0,5
6 ±0,6
7 ±0,7
8 ±0,8
9 ±0,9
10 ±1,0
12 +1,5/-1,0 1000 ± 15 [mm]

4,5± 0,1[m]

4,5± 0,1[m]

9,0±0,1[m] 9,0±0,1[m] z odwzorowaniem tkaniny na jednej stronie płyty

1000±15[mm]

200, 250, 400, 650, 800, 1000 [mm] ± 2,0[%]

1000,1200 [mm] ± 2,0[%]

1200, 1400, 1500 [mm] ± 2,0[%] 1200, 1400, 1600, 1800 [mm] ± 2,0[%]

15 +1,5/-1,0
20 +2,0/-1,0
25 +2,5/-1,0
30 +3,0/-1,5 1000±15[mm] 1000±15[mm]
40 +4,0/-2,0 1000 ±15 [mm] 1000 ±15 [mm]
50 +4,0/-2,0 1000 ±15 [mm] 1000 ±15 [mm]

Własności płyt gumowych GPT-W

Własności gumy Klasa
V1 V2
Wytrzymałość na rozciąganie, min. TS [MPa] 15
Wydłużenie przy zerwaniu, min. Eb [%] 350
Twardość Shore’a typu A [oSh] 65 ±5 70 ±5
Odporność na palenie – maksymalny czas palenia się pojedynczej próbki [s] 15
Temperatura pracy [oC] od -20 do +60 od -10 do +60
Waga 1 [m2] płyty o grubości 1 [mm] [kg] 1,48 1,32

Własności płyt gumowych z mieszek ONB

Parametr gumy Jednostka Wymagania dla gumy
Lp. ONB 55 ONB 65 ONB 70 ONB S Metoda badania
1. Twardość Shore’a ±5 [°Sh] 55 65 70 70 PN-80/C-04238
2. Ścieralność [mm3] ≤200 ≤200 ≤200 ≤200 PN-ISO 4649 (metoda A)
3. Trudnopalność

-średni czas palenia i żarzenia – max. czas palenia i żarzenia

[s]

[s]

5

10

PN-93/C-05013 pkt. 2.1 Metoda GIG PB-3
Trudnopalność

max. czas palenia się pojedynczej próbki, najwyżej

[S] 15 PN-EN ISO 340 PN-EN 1710+Al
4. Elektryczna rezystancja powierzchniowa [Ω] ≤ 3×108 ≤ 1×106 PN-EN ISO 284
5. Wytrzymałość na rozciąganie (TS) [MPa] ≥15,0 PN-ISO 37 (próbka typu 2)
6. Wydłużenie przy zerwaniu (Eb) [%] ≥350 PN-ISO 37 (próbka typu 2)
7. Odporność na działanie ciepła (70°C / 168h):

-Zmiana wytrzymałości na rozciąganie (ATS), najwyżej

– Zmiana wydłużenia względnego odcinka pomiarowego w chwili zerwania (AEb), najwyżej

[%]

[%}

-25

-25

PN-ISO 188 (metoda B) PN-ISO 37 (próbka typu 2)
8. Temperatura pracy [°C] od – 25 do +60

Zapytaj o produkt

    Szerokość [mm]:
    Możesz dodać plik o rozszerzeniu doc,docx,jpg,jpeg,pdf,rtf,tiff:    * Pola oznaczone gwiazdką są polami obowiązkowymi do wypełnienia, pozostałe okna formularza są informacjami opcjonalnymi.
    Zawartość niniejszego serwisu internetowego stanowi jedynie zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r Kodeks cywilny czytaj więcej