Enter your keyword

PŁYTY GUMOWE I WYKŁADZINY

Trudno palne

OPIS

Wulkanizowane gumowe płyty trudno palne są przeznaczone do pracy głównie w podziemnych zakładach górniczych wydobywających kopaliny palne i niepalne, w wyrobiskach zaliczonych do stopnia „a”, „b” i „c” niebezpieczeństwa wybuchu metanu i w wyrobiskach zaliczonych do klasy „A” i „B” niebezpieczeństwa wybuchu pyłu węglowego jako:
– podkładki gumowe,
– uszczelnienia,
– okładziny bębnów napędowych i krążników przenośników taśmowych,
– wykładziny przesypów i oburtowania przenośników taśmowych,
– wykładziny pomieszczeń górniczych,
– jako materiał do napraw taśm przenośnikowych metodą klejenia na zimno,
– w innych zastosowaniach, gdzie wymagany jest odpowiedni warunek trudnopalności i antyelektrostatyczności.

Produkujemy  wulkanizowane  płyty  gumowe  trudnopalne
w następujących odmianach:
1. Płyty GPT-W wg WT-4/…, w klasach:
–   V1
–   V2
2. Płyty z mieszanek ONB wg WT-49/…, w klasach:
–   ONBS
–   ONB 55
–   ONB 65
–   ONB 70
–   ONB KP

 

Zapytaj o produkt

Szerokość [mm]:
Możesz dodać plik o rozszerzeniu doc,docx,jpg,jpeg,pdf,rtf,tiff:* Pola oznaczone gwiazdką są polami obowiązkowymi do wypełnienia, pozostałe okna formularza są informacjami opcjonalnymi.
Zawartość niniejszego serwisu internetowego stanowi jedynie zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r Kodeks cywilny czytaj więcej