Enter your keyword

Płyty gumowe i wykładziny

PŁYTY GUMOWE i WYKŁADZINY

Płyty gumowe są materiałami funkcjonalnymi o różnorodnych zastosowaniach. Mogą być wykorzystywane jako gotowy wyrób, np. jako płyty wibroizolacyjne lub elementy składowe wykładzin gumowych. Bywają również stosowane jako półprodukt, do wyrobu różnego typu konfekcji gumowej, np. uszczelek, podkładek itp.

Konstrukcyjnie mogą posiadać dodatkowe wzmocnienie w postaci przekładek tkaninowych różnego typu, np bawełniane, poliestrowe, itp.

Płyty gumowe z przekładkami i bez
Płyty i wykładziny trudnopalne GPT
Płyty gumowe wibroizolacyjne
Wykładziny gumowe

Płyty gumowe i wykładziny – rozmiary

Grubość [mm] Warunki wyminay wykladziny Uwagi:
3 ±0,4 W nawojach o szerokości 1200 [mm] ±2,5 [%] I długości 10 (+0,5; -0,1) m Inne wymiary możliwe po ustaleniu z producentem.

1. Grubość wykładzin gumowych dielektrycznych DE:

– DE0 , DE1 – minimum 4 [mm]

– DE2 , DE3 – minimum 6 [mm] 2.

2. Grubość wykładzin gumowych:

– ryfel – minimum 3,5 [mm]

– molet pastylka – minimum 3,0 [mm]

4 ±0,5
5 ±0,5
6 ±0,6
8 ±0,8
10 ±1,0

FTT Wolbrom S.A. rozpatruje indywidualne zapytania klienta dotyczące wykonania wykładzin gumowych o innych wymiarach i z innych mieszanek gumowych.

Wykładziny gumowe – własności wykładzin ogólnego przeznaczenia

Własność / Symbol PZMM PZM PZS PZ
Twardość Shore’a typu A [oSh] 50 ±5 60 ±5 65 ±5 70 ±5
Wytrzymałość na rozciąganie (TS), co najmniej [MPa] 5 5 4 5
Wydłużenie przy zerwaniu (Eb), co najmniej [%] 300 200 150 200
Temperatura pracy [oC] od -30 do +50 od -25 do +50 od -25 do +50 od -25 do +50
Odporność na działanie ciepła (temp. 70 [ oC]; 168 godziny) ńTS max. [%]

ńEb max. [%]

Baza kauczukowa

-30

-30

SBR/NR

-30

-30

SBR/NR

-30

-30

SBR/NR

-30

-30

SBR/NR

Własności wykładzin gumowych specjalnych

Własność / Symbol Trudno
ścieralna,
mrozo
odporna
STM
Dielek
tryczna
PDC
Ogólnego przeznaczenia, podwyższone parametry fizyko – mechaniczne Odporna na oleje, benzynę rozc. kwasy i zasady OP Odporna na oleje, benzynę OPM Trudno zapalna ZNK
PŁM PLS STS
Twardość Shore’a typu A [oSh] 65 ±5 65 ±5 45 ±5 65 ±5 60 ±5 65 ±5 50 ±5 60 ±5
Wytrzymałość na rozciąganie (TS), co najmniej [MPa] 18 5 15 25 15 5 3 15
Wydłużenie przy zerwaniu (Eb), co najmniej [%] 400 250 400 450 350 200 200 350
Temperatura pracy [oC] -60 do +50 -30 do +50 -30 do +50 -30 do +50 -25 do +50 -20 do +50 -20 do +50 -25 do +50
Odporność na działanie ciepła (70 [oC] /168 h), max. [%]
ATS
ńEb
-25
-25
-20
-25
-30
-30
-25
-25
-25
-25
-30
-30
-25
-25
Odporność na działanie cieczy wyrażona zmianą masy (Am) – rozpuszczalnik B (mieszanina izooktan: toluen w stosunku 70:30) (20 [oC]/24 h), najwyżej [%] 30 30
Odporność na działanie cieczy wyrażona zmianą masy (Am) – olej IRM 902 (20 [oC]/24 h), [%] ±10
Odporność na działanie – 20[%] kwas siarkowy lub 20 [%] ług sodowy wyrażona zmianą masy (Δ m)
(20 [oC], 72 h), [%]
±2
Odporność na ścieranie [mm3], max. 90 100 200 200
Trudno zapalność – średni czas palenia 3 próbek 150x20x12 [mm] – max [s].
Czas podpalania 30 [s]
5
Klasa własności elektrycznych – wartość napięcia przemiennego, probierczego, wytrzymywanego dla danej klasy odporności, wartość skuteczna [kV] 0: 5/10
1: 10/20
2: 20/30
3: 30/40
Baza kauczukowa IR/BR SBR/NR IR IR/BR SBR/BR NBR/NR NBR/NR BR/SBR/
NR