Enter your keyword

KARIERA

Praca w FTT Wolbrom

OFERTY PRACY

Fabryka Taśm Transporterowych WOLBROM SA to najstarszy producent wyrobów gumowych w Polsce. Ponad stuletnie doświadczenie oraz nowoczesność stosowanych technologii to gwarancja najwyższej jakości produkcji. Wyroby są wytwarzane przy zastosowaniu maszyn i urządzeń najnowszej generacji. Pozwala to na osiągnięcie wysokiego poziomu technologicznego. Celem działalności Fabryki jest spełnienie oczekiwań Klientów w zakresie jakości, terminowości dostaw, odpowiednio długich okresów gwarancji oraz dobrej ceny produkowanych taśm przenośnikowych i innych wyrobów oferowanych do sprzedaży.

Obecnie do naszego zakładu w Wolbromiu poszukujemy kandydatów na stanowisko:

Specjalista ds. Technicznych w Dziale Inwestycji i Rozwoju

 • wykształcenie wyższe techniczne, kierunek mechanika i budowa maszyn, mechatronika lub pokrewne,
 • bardzo dobra umiejętność obsługi programów komputerowych wspomagających projektowanie CAD (preferowane AutoCad, SolidWorks),
 • wiedza i doświadczenie z zakresu prowadzenia oraz rozliczania projektów wdrożeniowych i/lub inwestycyjnych,
 • bardzo dobra znajomość rysunku technicznego i umiejętność przygotowywania dokumentacji technicznej,
 • dobra znajomość obsługi programów pakietu MS Office,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie min. B1,
 • komunikatywność i umiejętność pracy pod presją czasu,
 • samodzielność i dobra organizacja pracy,
 • umiejętność pracy w zespole.
 • realizacja projektów inwestycyjnych (termin, koszt, jakość),
 • prowadzenie dokumentacji projektowej,
 • opracowywanie projektów technicznych dodatkowego oprzyrządowania,
 • odpowiedzialność za rozliczenie realizowanych projektów.
 • szerokie możliwości rozwoju zawodowego w nowoczesnej, dynamicznie rozwijającej się firmie produkcyjnej,
 • stabilne zatrudnienie, umowa o pracę,
 • szkolenia merytoryczne,
 • wyjazdy służbowe krajowe i zagraniczne do odbiorców naszych wyrobów oraz producentów urządzeń dla przemysłu gumowego,
 • współpracę z wieloma specjalistami w naszym zakładzie produkcyjnym,
 • bogaty pakiet benefitów m.in. dodatkowa opieka medyczna, ubezpieczenie na życie, karty podarunkowe, paczki okolicznościowe dla dzieci, pożyczki na cele mieszkaniowe, zapomogi w wypadkach losowych, dofinansowanie do nauki języków obcych.

Aplikacje prosimy składać do Działu Kadr i Płac  drogą elektroniczną:
kariera@fttwolbrom.com.pl
lub
na adres Spółki:
Fabryka Taśm Transporterowych Wolbrom Spółka Akcyjna,
ul.1-go Maja 100, 32-340 Wolbrom

Informacja RODO

Przesyłając aplikację oświadcza Pani/Pan, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji i że zapoznała się Pani/Pan z poniższą informacją w sprawie przetwarzania danych osobowych

Wszelkie dane podawane są wyłącznie za zgodą aplikującego. Zgoda może być w każdym czasie wycofana. Wycofanie zgody będzie skutkowało usunięciem podanych danych oraz wykluczaniem z procesu rekrutacji.

Zgodnie z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 regulującego kwestie ochrony danych osobowych (dalej RODO) przekazujemy Pani/Panu wymagane przez prawo informacje
w sprawie przetwarzania danych osobowych.

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

Fabryka Taśm Transporterowych Wolbrom S.A. ul. 1 Maja 100, 32-340 Wolbrom, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000037268, NIP 6371001853, kapitał zakładowy 18.327.200 zł wpłacony w całości.

 1. Z Administratorem można kontaktować się poprzez dział kadr, Inspektora Ochrony Danych za pośrednictwem poczty elektronicznej: iodo@fttwolbrom.com.pl a także pisemnie na wskazany powyżej adres. Polityka prywatności Fabryki Taśm Transporterowych Wolbrom S.A. dostępna jest na stronie www.fttwolbrom.com.pl
 2. Obowiązek przetwarzania Pani/Pana danych osobowych wynika z nałożonych na Administratora obowiązków wynikających z prawa pracy (art. 221 §1 i §2 Kodeksu pracy). Celem przetwarzania jest zapewnienie zgodności
  z prawem prowadzonego procesu rekrutacji. W związku z tym przetwarzania Pani/Pana danych jest koniczne. Jednocześnie pragniemy poinformować, że nie będziemy przekazywać Pani/Pana danych osobowych osobom trzecim za wyjątkiem przypadków opisanych w punkcie 7. Niepodanie wymaganych danych osobowych będzie uniemożliwi wzięcie udziału w rekrutacji.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres prowadzenia rekrutacji, czyli do dnia 31.05.21…………………………Następnie dane będą usunięte.
 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pan danych osobowych ma Pani/Pan prawo do:
 • żądania dostępu do swoich danych osobowych,
 • żądania sprostowania danych, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania w przypadkach przewidziany przez przepisy RODO (art. 17, art. 18 i art. 19),
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 1. Żądanie dostępu, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia należy składać do Administratora w sposób wskazanych w punkcie 2.
 2. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą:
 • podmioty pośredniczące w udostępnieniu ogłoszenia;
 • podmioty świadczące dla nas usługi informatyczne i analityczne.
 1. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 2. Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o dane osobowe.
 3. Dokładamy wszelkich starań, aby chronić Pani/Pana dane osobowe. W tym celu wprowadziliśmy Politykę bezpieczeństwa danych osobowych a także techniczne i organizacyjne środki mające na celu ochronę bezpieczeństwa przetwarzanych przez nas danych osobowych.

Specjalista ds. Automatyki i Elektroniki

Nadzorowanie linii produkcyjnych w zakresie obsługi elektrycznej i elektronicznej,
Zapewnienie utrzymania ciągłości ruchu maszyn i urządzeń procesu produkcyjnego,
Naprawa urządzeń elektrycznych i elektronicznych,
Planowanie modernizacji, remontów, opracowanie harmonogramów i przeglądów maszyn i urządzeń,
Nadzór nad logistyką części zamiennych,
Prowadzenie, opracowywanie i aktualizacja dokumentacji technicznej,
Uruchamianie nowych i optymalizacja istniejących systemów automatyki,
Współpraca z firmami zewnętrznymi podczas instalacji oraz serwisowania maszyn i urządzeń.

Wykształcenie wyższe techniczne–preferowane wyższe kierunkowe (Inżynier Elektryk, Elektronik, Automatyk, Elektromechanik, Mechanik budowy maszyn),
Doświadczenia w obsłudze i modyfikacji urządzeń z obszaru elektryki i automatyki przemysłowej,
Znajomość mechanizmów automatyki procesowej w tym znajomość sterowników PLC (siemens , fanuc),
Świadectwo kwalifikacyjne SEP do 1 kV,
Dobra znajomość pakietu MS Office,
Komunikatywność i umiejętność pracy w zespole, dobra organizacji pracy własnej, umiejętność zarzadzania zespołem ludzkim,
Wskazana znajomość języka angielskiego,
Gotowość do pracy w systemie zmianowym.

Zatrudnienie na podstawie umowę o pracę,
Możliwość rozwoju zawodowego w nowoczesnej, dynamicznie rozwijającej się firmie produkcyjnej,
Stabilną pracę w ciągle rozwijającym się zespole,
Możliwość stałego podnoszenia kwalifikacji zawodowych poprzez uczestnictwo w licznych szkoleniach,
Bogaty pakiet benefitów m.in. dodatkowa opieka medyczna, ubezpieczenie na życie, karty podarunkowe, paczki okolicznościowe dla dzieci, pożyczki na cele mieszkaniowe, zapomogi w wypadkach losowych, dofinansowanie do nauki języków obcych.

Aplikacje prosimy składać do Działu Kadr i Płac drogą elektroniczną:
kariera@fttwolbrom.com.pl
lub na adres Spółki
Fabryka Taśm Transporterowych
Wolbrom Spółka Akcyjna, ul.1-go Maja 100, 32-340 Wolbrom

Do oferty prosimy dołączyć oświadczenie :

Informacja RODO
Przesyłając aplikację oświadcza Pani/Pan, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji i że zapoznała się Pani/Pan z poniższą informacją w sprawie przetwarzania danych osobowych
Wszelkie dane podawane są wyłącznie za zgodą aplikującego. Zgoda może być w każdym czasie wycofana. Wycofanie zgody będzie skutkowało usunięciem podanych danych oraz wykluczaniem z procesu rekrutacji.
Zgodnie z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 regulującego kwestie ochrony danych osobowych (dalej RODO) przekazujemy Pani/Panu wymagane przez prawo informacje w sprawie przetwarzania danych osobowych.
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
Fabryka Taśm Transporterowych Wolbrom S.A. ul. 1 Maja 100, 32-340 Wolbrom, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000037268, NIP 6371001853, kapitał zakładowy 18.315.200 zł wpłacony w całości.
2. Z Administratorem można kontaktować się poprzez dział kadr, Inspektora Ochrony Danych za pośrednictwem poczty elektronicznej: iodo@fttwolbrom.com.pl a także pisemnie na wskazany powyżej adres. Polityka prywatności Fabryki Taśm Transporterowych Wolbrom S.A. dostępna jest na stronie www.fttwolbrom.com.pl
3. Obowiązek przetwarzania Pani/Pana danych osobowych wynika z nałożonych na Administratora obowiązków wynikających z prawa pracy (art. 221 §1 i §2 Kodeksu pracy). Celem przetwarzania jest zapewnienie zgodności z prawem prowadzonego procesu rekrutacji. W związku z tym przetwarzania Pani/Pana danych jest koniczne. Jednocześnie pragniemy poinformować, że nie będziemy przekazywać Pani/Pana danych osobowych osobom trzecim za wyjątkiem przypadków opisanych w punkcie 7. Niepodanie wymaganych danych osobowych będzie uniemożliwi wzięcie udziału w rekrutacji.
4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres prowadzenia rekrutacji, czyli do dnia ……04.09.2021…………………..Następnie dane będą usunięte.
5. W związku z przetwarzaniem Pani/Pan danych osobowych ma Pani/Pan prawo do:
– żądania dostępu do swoich danych osobowych,
– żądania sprostowania danych, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania w przypadkach przewidziany przez przepisy RODO (art. 17, art. 18 i art. 19),
– wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
6. Żądanie dostępu, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia należy składać do Administratora w sposób wskazanych w punkcie 2.
7. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą:
– podmioty pośredniczące w udostępnieniu ogłoszenia;
– podmioty świadczące dla nas usługi informatyczne i analityczne.
8. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
9. Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o dane osobowe.
10. Dokładamy wszelkich starań, aby chronić Pani/Pana dane osobowe. W tym celu wprowadziliśmy Politykę bezpieczeństwa danych osobowych a także techniczne i organizacyjne środki mające na celu ochronę bezpieczeństwa przetwarzanych przez nas danych osobowych.