Enter your keyword

KARIERA

Praca w FTT Wolbrom

OFERTY PRACY

Fabryka Taśm Transporterowych WOLBROM SA to najstarszy producent wyrobów gumowych w Polsce. Ponad stuletnie doświadczenie oraz nowoczesność stosowanych technologii to gwarancja najwyższej jakości produkcji. Wyroby są wytwarzane przy zastosowaniu maszyn i urządzeń najnowszej generacji. Pozwala to na osiągnięcie wysokiego poziomu technologicznego. Celem działalności Fabryki jest spełnienie oczekiwań Klientów w zakresie jakości, terminowości dostaw, odpowiednio długich okresów gwarancji oraz dobrej ceny produkowanych taśm przenośnikowych i innych wyrobów oferowanych do sprzedaży.

Aktualnie poszukujemy pracowników na stanowiska:

TECHNOLOG

Główne zadania, jakie stawiamy kandydatom: 

 • kontrola i optymalizacja procesu produkcji mieszanek i innych wyrobów gumowych,
 • tworzenie dokumentacji technologicznej, z uwzględnieniem receptur, instrukcji oraz kart kontroli procesów produkcyjnych,
 • wdrażanie nowych projektów: od koncepcji poprzez przeprowadzenie prób technologicznych, aż do seryjnej produkcji,
 • znajomość norm branżowych regulujących produkcję oraz badanie wyrobów gumowych,
 • współpraca z innymi działami oraz ośrodkami badawczymi w zakresie poszukiwania nowych technologii i rozwiązań technicznych.
 • wykształcenie wyższe chemiczne, techniczne, uzyskane na kierunkach: inżynieria chemiczna
  i procesowa (II stopień); technologia chemiczna (II stopień) specjalizacja-technologia polimerów,
 • preferowane doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku,
 • umiejętności praktyczne z zakresu projektowania oraz modyfikowania składu mieszanek gumowych,
 • znajomość surowców wykorzystywanych w technologii gumy,
 • wiedza z zakresu metod badawczych stosowanych do oceny właściwości mieszanek gumowych,
 • znajomość języka angielskiego,
 • umiejętność pracy w zespole, komunikatywność.
 • szerokie możliwości rozwoju zawodowego w nowoczesnej, dynamicznie rozwijającej się firmie produkcyjnej,
 • stabilne zatrudnienie, umowa o pracę,
 • szkolenia merytoryczne,
 • wyjazdy służbowe, krajowe i zagraniczne, do odbiorców naszych wyrobów oraz producentów urządzeń dla przemysłu gumowego,
 • współpracę z wieloma specjalistami w naszym zakładzie produkcyjnym,
 • dodatkowe ubezpieczenie zdrowotne,
 • szeroki pakiet benefitów pozapłacowych (dofinansowanie wypoczynku pracownika, paczki okolicznościowe dla dzieci, bony towarowe, pożyczki na cele mieszkaniowe, zapomogi w wypadkach losowych).

Aplikacje prosimy składać do Działu Kadr i Płac  drogą elektroniczną:

kariera@fttwolbrom.com.pl
lub

na adres Spółki:
Fabryka Taśm Transporterowych Wolbrom Spółka Akcyjna,
ul.1-go Maja 100, 32-340 Wolbrom.

  

 

Informacja RODO

Przesyłając aplikację oświadcza Pani/Pan, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji i że zapoznała się Pani/Pan z poniższą informacją w sprawie przetwarzania danych osobowych

Wszelkie dane podawane są wyłącznie za zgodą aplikującego. Zgoda może być w każdym czasie wycofana. Wycofanie zgody będzie skutkowało usunięciem podanych danych oraz wykluczaniem z procesu rekrutacji.

Zgodnie z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 regulującego kwestie ochrony danych osobowych (dalej RODO) przekazujemy Pani/Panu wymagane przez prawo informacje
w sprawie przetwarzania danych osobowych.

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
  Fabryka Taśm Transporterowych Wolbrom S.A. ul. 1 Maja 100, 32-340 Wolbrom, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000037268, NIP 6371001853, kapitał zakładowy 18.327.200 zł wpłacony w całości.
 1. Z Administratorem można kontaktować się poprzez dział kadr, Inspektora Ochrony Danych za pośrednictwem poczty elektronicznej: iodo@fttwolbrom.com.pl a także pisemnie na wskazany powyżej adres. Polityka prywatności Fabryki Taśm Transporterowych Wolbrom S.A. dostępna jest na stronie www.fttwolbrom.com.pl
 2. Obowiązek przetwarzania Pani/Pana danych osobowych wynika z nałożonych na Administratora obowiązków wynikających z prawa pracy (art. 221 §1 i §2 Kodeksu pracy). Celem przetwarzania jest zapewnienie zgodności
  z prawem prowadzonego procesu rekrutacji. W związku z tym przetwarzania Pani/Pana danych jest koniczne. Jednocześnie pragniemy poinformować, że nie będziemy przekazywać Pani/Pana danych osobowych osobom trzecim za wyjątkiem przypadków opisanych w punkcie 7. Niepodanie wymaganych danych osobowych będzie uniemożliwi wzięcie udziału w rekrutacji.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres prowadzenia rekrutacji, czyli do dnia 31.07.2020. Następnie dane będą usunięte.
 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pan danych osobowych ma Pani/Pan prawo do:
 • żądania dostępu do swoich danych osobowych,
 • żądania sprostowania danych, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania w przypadkach przewidziany przez przepisy RODO (art. 17, art. 18 i art. 19),
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 1. Żądanie dostępu, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia należy składać do Administratora w sposób wskazanych w punkcie 2.
 2. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą:
 • podmioty pośredniczące w udostępnieniu ogłoszenia;
 • podmioty świadczące dla nas usługi informatyczne i analityczne.
 1. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 2. Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o dane osobowe.
 3. Dokładamy wszelkich starań, aby chronić Pani/Pana dane osobowe. W tym celu wprowadziliśmy Politykę bezpieczeństwa danych osobowych a także techniczne i organizacyjne środki mające na celu ochronę bezpieczeństwa przetwarzanych przez nas danych osobowych.

TECHNOLOG - WŁOKIENNIK

Główne zadania, jakie stawiamy kandydatom: 

 • dobór surowców do produkcji tkanin,
 • opracowywanie dokumentacji technologicznej oraz prowadzenie prób w zakresie: skręcania przędzy, produkcji tkanin, impregnacji tkanin, opracowywanie nowych konstrukcji tkanin,
 • znajomość norm, przepisów obowiązujących na produkowane wyroby i sposób ich wytwarzania.
 • Wykształcenie wyższe włókiennicze (preferowane z zakresu mechanicznej technologii włókna, chemicznej obróbki włókna, architektury tekstyliów),
 • preferowane doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku,
 • umiejętności w zakresie konstrukcji tkanin technicznych oraz tkania tkanin technicznych,
 • znajomość języka angielskiego,
 • umiejętności analityczne, koncepcyjne oraz planowania i organizacji pracy,
 • umiejętność pracy w zespole, komunikatywność.
 • szerokie możliwości rozwoju zawodowego w nowoczesnej, dynamicznie rozwijającej się firmie produkcyjnej,
 • stabilne zatrudnienie, umowa o pracę,
 • szkolenia merytoryczne,
 • wyjazdy służbowe, krajowe i zagraniczne, do odbiorców naszych wyrobów oraz producentów urządzeń dla przemysłu gumowego,
 • współpracę z wieloma specjalistami w naszym zakładzie produkcyjnym,
 • dodatkowe ubezpieczenie zdrowotne,
 • szeroki pakiet benefitów pozapłacowych (dofinansowanie wypoczynku pracownika, paczki okolicznościowe dla dzieci, bony towarowe, pożyczki na cele mieszkaniowe, zapomogi w wypadkach losowych).

Aplikacje prosimy składać do Działu Kadr i Płac  drogą elektroniczną:

kariera@fttwolbrom.com.pl
lub

na adres Spółki:
Fabryka Taśm Transporterowych Wolbrom Spółka Akcyjna,
ul.1-go Maja 100, 32-340 Wolbrom.

  

 

Informacja RODO

Przesyłając aplikację oświadcza Pani/Pan, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji i że zapoznała się Pani/Pan z poniższą informacją w sprawie przetwarzania danych osobowych

Wszelkie dane podawane są wyłącznie za zgodą aplikującego. Zgoda może być w każdym czasie wycofana. Wycofanie zgody będzie skutkowało usunięciem podanych danych oraz wykluczaniem z procesu rekrutacji.

Zgodnie z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 regulującego kwestie ochrony danych osobowych (dalej RODO) przekazujemy Pani/Panu wymagane przez prawo informacje
w sprawie przetwarzania danych osobowych.

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
  Fabryka Taśm Transporterowych Wolbrom S.A. ul. 1 Maja 100, 32-340 Wolbrom, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000037268, NIP 6371001853, kapitał zakładowy 18.327.200 zł wpłacony w całości.
 1. Z Administratorem można kontaktować się poprzez dział kadr, Inspektora Ochrony Danych za pośrednictwem poczty elektronicznej: iodo@fttwolbrom.com.pl a także pisemnie na wskazany powyżej adres. Polityka prywatności Fabryki Taśm Transporterowych Wolbrom S.A. dostępna jest na stronie www.fttwolbrom.com.pl
 2. Obowiązek przetwarzania Pani/Pana danych osobowych wynika z nałożonych na Administratora obowiązków wynikających z prawa pracy (art. 221 §1 i §2 Kodeksu pracy). Celem przetwarzania jest zapewnienie zgodności
  z prawem prowadzonego procesu rekrutacji. W związku z tym przetwarzania Pani/Pana danych jest koniczne. Jednocześnie pragniemy poinformować, że nie będziemy przekazywać Pani/Pana danych osobowych osobom trzecim za wyjątkiem przypadków opisanych w punkcie 7. Niepodanie wymaganych danych osobowych będzie uniemożliwi wzięcie udziału w rekrutacji.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres prowadzenia rekrutacji, czyli do dnia 31.07.2020. Następnie dane będą usunięte.
 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pan danych osobowych ma Pani/Pan prawo do:
 • żądania dostępu do swoich danych osobowych,
 • żądania sprostowania danych, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania w przypadkach przewidziany przez przepisy RODO (art. 17, art. 18 i art. 19),
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 1. Żądanie dostępu, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia należy składać do Administratora w sposób wskazanych w punkcie 2.
 2. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą:
 • podmioty pośredniczące w udostępnieniu ogłoszenia;
 • podmioty świadczące dla nas usługi informatyczne i analityczne.
 1. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 2. Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o dane osobowe.
 3. Dokładamy wszelkich starań, aby chronić Pani/Pana dane osobowe. W tym celu wprowadziliśmy Politykę bezpieczeństwa danych osobowych a także techniczne i organizacyjne środki mające na celu ochronę bezpieczeństwa przetwarzanych przez nas danych osobowych.