Akcja oddawania krwi w FTT Wolbrom - FTT Wolbrom S.A - FTT Wolbrom S.A

Enter your keyword

Aktualności

Akcja oddawania krwi w FTT Wolbrom

Akcja oddawania krwi w FTT Wolbrom

Klub Honorowych Dawców Krwi przy FTT Wolbrom S.A. zorganizował w siedzibie Spółki w dniu 1 października br. akcję oddawania krwi. Do Wolbromia przyjechała 8 – osobowa ekipa Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa z Krakowa.
Na apel Klubu HDK przy FTT odpowiedziało 27 osób. Krew oddało 23 z nich, 4 nie uzyskały kwalifikacji komisji lekarskiej. Plon zbiórki wyniósł 10 litrów i 350 ml krwi.
Klub HDK przy FTT w bieżącym roku obchodzi 45 rocznicę powstania. Obecnie Klubowi przewodzi Marian Lewandowski. Klub liczy 53 członków, czyli ponad 10% załogi Spółki oddających łącznie ok. 60-80 litrów krwi rocznie.
Organizatorów akcji oddawania krwi w Wolbromiu odwiedzili działacze krwiodawstwa
z Olkusza: prezes Zarządu Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża Franciszek Płonka
i przewodniczący Rejonowej Rady Krwiodawstwa Andrzej Smucz, którzy wręczyli okolicznościowe dyplomy członkom Zarządu FTT: prezesowi Piotrowi Pięcie i wiceprezes Grażynie Kozak z podziękowaniami za godne szacunku wspieranie i propagowanie krwiodawstwa wśród załogi oraz pomoc Klubowi HDK.