Enter your keyword

Wydarzenia

Pracownicy FTT Wolbrom uhonorowani za długoletnia służbę.

W roku 110-jubiuleuszu powołania Fabryki Taśm Transporterowych, Zarząd postanowił uhonorować zasłużonych pracowników spółki, którzy swoją kilkudziesięcioletnią karierę zawodową związali z wolbromską FTT i wystąpił do Prezydenta RP o nadanie stosownych medali.  Wnioski zostały zaaprobowane. Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy o orderach i odznaczeniach Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej za wzorowe, wyjątkowo sumienne… READ MORE

FTT Wolbrom S.A. na Polskim Kongresie Górniczym

FTT Wolbrom S.A. na Polskim Kongresie Górniczym

W dniach 20-22 listopada 2017r., w Krakowie, odbył się Polski Kongres Górniczy. Celem Kongresu była integracja środowiska górniczego obywającego się pod hasłem „Surowce mineralne w strategii gospodarczej Polski – jak wydobywać jak pozyskiwać i oszczędzać w dobie zrównoważonego rozwoju”. Głównym organizatorem Kongresu była PAN oraz Wydział Górnictwa i Geoinżynierii AGH. Przez trzy kongresowe dni w… READ MORE

Międzynarodowe Targi Górnictwa, Przemysłu Hutniczego i Górniczego KATOWICE 2017

Dziękujemy serdecznie naszym Klientom, Kontrahentom i wszystkim zwiedzającym, którzy tak licznie odwiedzili nasze stoisko na Międzynarodowych Targach Górnictwa, Przemysłu Energetycznego i Hutniczego „KATOWICE 2017”. Na tegorocznych Targach ponad 300 wystawców z kilkunastu krajów prezentowało swoją ofertę na ponad 20 tys. m kw. powierzchni wokół hali katowickiego „Spodka” oraz w przylegającym Międzynarodowym Centrum Kongresowym. Wszystkim odwiedzającym… READ MORE

Konsorcjum firm Conbelts S.A. i Węglokoks S.A. prawomocnie wykluczone z udziału w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na dostawę taśm przenośnikowych dla kopalń Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A.

Konsorcjum firm Conbelts S.A. i Węglokoks S.A. prawomocnie wykluczone z udziału w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na dostawę taśm przenośnikowych dla kopalń Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A.

W dniu 2017-02-02 FTT Wolbrom S.A. wzięła udział w rozprawie przed Krajową Izbą Odwoławczą jako przystępujący po stronie zamawiającego pomiędzy Zamawiającym – JSW S.A. a Odwołującym – Konsorcjum Conbelts S.A. i Węglokoks S.A.. Krajowa Izba Odwoławcza oddaliła odwołanie Konsorcjum potwierdzając zasadność wykluczenia z przetargu ze względu na to, że Konsorcjum w istotnym stopniu nienależycie wykonało… READ MORE

Dzień otwarty FTT Wolbrom

Dzień 5 listopada 2016 r. był dniem szczególnym dla załogi FTT Wolbrom S.A. W czasie Dnia Otwartego, pracownicy, akcjonariusze spółki oraz zaproszeni goście mogli zapoznać się z nowymi inwestycjami fabryki, m.in. częścią produkcyjną firmy, która ciągle rozwija się i unowocześnia. Taką właśnie kluczową inwestycją jest rozruch nowej linii wulkanizacyjnej z prasą. Dni Otwarte były okazją,… READ MORE

Akcja oddawania krwi w FTT Wolbrom

Akcja oddawania krwi w FTT Wolbrom

Klub Honorowych Dawców Krwi przy FTT Wolbrom S.A. zorganizował w siedzibie Spółki w dniu 1 października br. akcję oddawania krwi. Do Wolbromia przyjechała 8 – osobowa ekipa Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa z Krakowa. Na apel Klubu HDK przy FTT odpowiedziało 27 osób. Krew oddało 23 z nich, 4 nie uzyskały kwalifikacji komisji lekarskiej. Plon… READ MORE

FTT Wolbrom na XXI Jesiennej Szkole Naukowej

W dniach 14-16 września 2016 przedstawiciele Działu Rozwoju i służb handlowych FTT Wolbrom SA wzięli udział w XXI Jesiennej Szkole Naukowej pt.”Podstawowe Problemy Transportu Przenośnikowego” . Formuła spotkań, polegająca na szkoleniu poprzez wymianę doświadczeń, potwierdziła swoją aktualność w czasie tegorocznej edycji konferencji. FTT Wolbrom SA w trakcie obrad Szkoły prezentowała reklamę marki i produktów Spółki.

Szkolenie w zakresie prewencji i wykrywania chorób układu krążenia

Szkolenie w zakresie prewencji i wykrywania chorób układu krążenia

W dniu 2 września 2016 /piątek/ pracownicy Fabryki Taśm Transporterowych Wolbrom S.A. uczestniczyli w Programie Zdrowotnym w Zakresie Prewencji i Wykrywania Chorób Układu Krążenia w Populacji Mieszkańców Województwa Małopolskiego na lata 2012-2018 finansowanym ze środków Województwa Małopolskiego. W szkoleniu edukacyjno-informacyjnym prowadzonym przez Panią dr Agnieszkę Sarnecką z Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II wzięło… READ MORE