Laboratorija - FTT Wolbrom S.A - FTT Wolbrom S.A

Enter your keyword

Laboratorija

laboratorium

Istraživačke aktivnosti

Istraživačka delatnost pokrivena je sistemom upravljanja koji se primenjuje u Akreditovanoj laboratoriji, koja predstavlja kariku u sistemu upravljanja prema PN-ISO 9001, koji funkcioniše u celoj kompaniji. Laboratorija, takođe, vrši ispitivanja za spoljnog kupca u oblasti akreditovanih testova, kao i šire. Pruža kupcu sveobuhvatne informacije u vezi sa primenjenom metodologijom istraživanja i dogovara način i metode sprovođenja istraživanja koje je naredio. Laboratorija se obavezuje da će tretirati podatke testa i činjenicu naloga kao poverljive i da će ih štititi od pristupa trećih lica, osim tehničkih supervizora i organa pravde.

laboratorium

Sastav laboratorije

Proizvodi Firme transportnih traka Volbrom (Wolbrom) proizvode se u monitorisanom proizvodnom procesu i testiraju se u Laboratoriji koja, od 1998. godine, poseduje Sertifikat o akreditaciji Istraživačke laboratorije, broj AB 169, izdat od Poljskog centra za akreditacije. Pod redovnom kontrolom su provere kvaliteta određene za tehnološki postupak, sirovine, poluproizvodi i gotovi proizvodi. Kvalitet sprovedenih istraživanja je garantovan i ponovljiv. Za istraživanja koristimo najsavremeniju opremu i obim analiza je uvek proširen kao odgovor na rastuće zahteve kupaca.

Laboratorija se sastoji od:

1. Radonice fizičko-mehaničkih istraživanja;
2. Radionice analitičkih istraživanja;
3. Radionice istraživanja izdržljivosti;
4. Radionice vulkanizacije i priprema uzoraka;
5. Radionice istraživanja zapaljivosti;
6. Radionice frikcionih testova.