Misija - FTT Wolbrom S.A - FTT Wolbrom S.A

Enter your keyword

Misija

Misija Fabrike transportnih traka Volbrom (Wolbrom)

Misija Fabrike transportnih traka Volbrom (Wolbrom), Akcionarskog društva, jeste da isporuči na domaće i strano tržište trajne i bezbedne proizvode, s najboljim kvalitetom, u skladu s očekivanjima kupaca, odgovarajući na uslove koji proističu iz standarda EU, zakona i drugih važećih propisa, uz obezbeđivanje radnika, životne sredine i poverene informacije.

POLITIKA SISTEMA INTEGRISANOG UPRAVLJANJA

Upravni odbor firme koja je proizvođač iz oblasti gumene industrije s dugom tradicijom svestan je lokacije fabrike; u blizini prirodnih parkova uzvišica Krakova i Čenstohove. Za dobrobit životne sredine i bezbednosti radnika deklariše potpunu posvećenost u sprovođenju Politike sistema integrisanog upravljanja kvalitetom i sistema upravljanja zaštitom životne sredine, kao i upravljanja bezbednošću i medicinom rada, a obezbeđuje i odgovarajuće resurse i sredstva koja su neophodna za njihovo sprovođenje, štiteći interese sadašnih i budućih kupaca proizvoda.

Usvojenu Politiku integrisanog sistema upravljanja sprovodimo kroz:

 

 1. Stalno praćenje zahteva domaćih i stranih kupaca i ispunjavanje njihovih očekivanja.
 2. Saradnju sa proverenim i kvalifikovanim dobavljačima sirovina.
 3. Stalno povećanje nivoa svesti kvaliteta, bezednosti i zdravlja na radu, ekološke svesti radnika kroz sistematsko stručno usavršavanje.
 4. Angažovanje radnika da zdravo i bezbedno rade, stvarajući uslove za kontinuirano poboljšavanje postojećeg stanja.
 5. Sistematsku saradnju sa naučno-istraživačkim centrima, što omogućava proizvodnju proizvoda sa najvišim stepenom bezbednosti njihovog korišćenja, proizvedenih na osnovu raspoloživih materijala i sirovina bezbednih za upotrebu i ekološki prihvatljivih.
 6. Modernizaciju infrastrukture i tehnologije proizvodnje.
 7. Primenu pravnih i drugih zahteva koji se odnose na zaštitu životne sredine i na zaštitu i bezbednost u radu.
 8. Sprečavanje i smanjenje zagađenja životne sredine.
 9. Efektivno i efikasno upravljanje prirodnim resursima i energetskim medijima.
 10. Sprovođenje racionalnog i ekološki zdravog upravljanja otpadom.
 11. Sprečavanje nesreća u radu, bolesti i potencijalnih nesrećnih događaja.
 12. Težnju za stalnim unapređenjem bezbednosti u radu, higijene, čistom sredinom i kvalitetom proizvoda.

Sredstvo za realizaciju navedenih ciljeva sprovedeni je i stalno unapređivani Integrisani sistem upravljanja razvijen na osnovu zahteva standarda: PN-EN ISO 9001, PN-EN ISO 14001, PN-N 18001, koji podržava Sistem upravljanja kvalitetom, akreditovan od PCA Istraživačke laboratorije.

Politika Integrisanog sistema upravljanja saopštena je zaposlenima Fabrike i javno je dostupna, a podleže i sistematskom pregledu u smislu korisnosti i pravovremenosti.

POLITIKA BEZBEDNOSTI INFORMACIJA

Upravni odbor Fabrike transportnih traka Volbom (Wolbrom), Akcionarskog društva, koja je proizvođač u oblasti gumene industrije sa dugom tradicijom, svestan lokacije fabrike u blizini prirodnih parkova uzvišica Krakova i Čenstohove i, za dobrobit životne sredine i bezbednosti radnika, deklariše potpunu posvećenost u sprovođenju Politike bezbednosti informacija i obezbeđuje odgovarajuće resurse i sredstva koja su neophodna za njihovo sprovođenje.

 

Usvojenu Politiku bezbednosti informacija sprovodimo kroz:

 1. Ispunjavanje zahteva i očekivanja domaćih i međunarodnih kupaca, uključujući potpunu bezbednost poverenih informacija, tj. kontrolisanu poverljivost, potpuni integritet i sigurnu dostupnost.
 2. Obezbeđenje neprekidnosti poslovanja kompanije na osnovu metodologije identifikacije, procene i prihvatanja rizika povezanog sa bezbednošću posedovanih informacija i sprovođenje odgovarajućeg obezbeđenja.
 3. Preduzimanje odgovarajućih mera u slučaju kršenja bezbednosti kontrolisanih informacija.
 4. Saradnju sa proverenim i kvalifikovanim dobavljačima.
 5. Stalno povećavanje nivoa svesti radnika u oblasti upravljanja informacijama preko sistematskog profesionalnog usavršavanja.
 6. Angažovanje radnika do aktivnosti vezanih sa sistematskim poboljšanjem bezbednosti informacija.
 7. Upotrebu pravnih metoda skladištenja informacija, korišćenje i unapređivanje infrastrukture organizacije u cilju da se na najbolji mogući način obezbede posedovane informacije.
 8. Ispunjenje važećih zakonskih i drugih zahteva koji se odnose na bezbednost informacija Firme transportnih traka Volbrom (Wolbrom) S. A. i na poverljive informacije naših saradnika, dobavljača i kupaca.

Politika bezbednosti informacija pruža okvir za utvrđivanje konkretnih ciljeva i odgovornosti za njihovo sprovođenje na svakom nivou upravljanja.

Politika bezbednosti informacija javno je dostupna i podleže sistematskom pregledu u smislu korisnosti i pravovremenosti.

Sredstvo za realizaciju Politike bezbednosti informacija sprovedeno je na osnovu zahteva standarda  PN-ISO/IEC 27001 i stalno unapređivanog Sistema upravljanja bezbednošću informacija koji obuhvata sredstva u štampanom i elektronskom obliku, obrađenih u Firmi transportnih traka Volbrom (Wolbrom) S.A.