Місія - FTT Wolbrom S.A - FTT Wolbrom S.A

Enter your keyword

Місія

Місія АТ ``FTT WOLBROM``

Місія заводу конвеєрних стрічок АТ “FTT WOLBROM” полягає у постачанні на польський і міжнародний ринок надійної, міцної, безпечної в експлуатації, максимально високоякісної продукції, яка відповідає очікуванням клієнтів та вимогам, передбаченим стандартами ЄС, законодавчими актами та іншими чинними нормами, дбаючи при цьому про навколишнє природне середовище і безпеку працівників, а також гарантуючи конфіденційність наданої інформації.

ПОЛІТИКА ІНТЕГРОВАНОЇ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ

Усвідомлюючи вплив розташування підприємства з виготовлення гумових виробів поблизу ландшафтних парків Краківсько-Ченстоховської височини, правління АТ “FTT WOLBROM” дбає про стан навколишнього природного середовища і безпеку працівників та декларує послідовну реалізацію політики інтегрованої системи управління якістю, системи управління навколишнім середовищем і системи управління технікою безпеки і виробничою санітарією з використанням відповідних засобів і ресурсів, з дотриманням інтересів теперішніх і майбутніх споживачів продукції підприємства.

Затверджена політика інтегрованої системи управління передбачає:

 1. Постійний моніторинг вимог внутрішніх і закордонних клієнтів, а також задоволення їхніх очікувань.
 2. Співпрацю з перевіреними і кваліфікованими постачальниками сировини.
 3. Постійне підвищення свідомості працівників щодо якісної роботи, техніки безпеки і виробничої санітарії, а також захисту навколишнього середовища шляхом систематичного вдосконалення професійної кваліфікації.
 4. Залучення працівників до заходів з дотримання техніки безпеки і виробничої санітарії та створення умов для постійного покращення поточного стану.
 5. Систематичне співробітництво з науково-дослідними інститутами з метою виробництва продукції найвищого рівня безпеки, що виготовляється на базі матеріалів і сировини, які є безпечними у використанні і не шкодять навколишньому середовищу.
 6. Застосування сучасної інфраструктури і виробничих технологій.
 7. Дотримання законодавчих і інших вимог щодо захисту навколишнього середовища, техніки безпеки і виробничої санітарії.
 8. Запобігання та обмеження забруднення навколишнього середовища.
 9. Ефективне та ощадне використання природних ресурсів і енергоносіїв.
 10. Раціональне і екологічно безпечне господарювання відходами.
 11. Запобігання нещасним випадкам на виробництві, професійним захворюванням і потенційно небезпечному поводженню.
 12. Прагнення до постійного підвищення рівня техніки безпеки, виробничої санітарії, захисту навколишнього середовища і якості продукції.

Засобом для досягнення вказаних цілей є впровадження і постійне вдосконалення інтегрованої системи управління, розробленої на підставі Державних стандартів: PN-EN ISO 9001, PN-EN ISO 14001, PN-N 18001, а також системи управління якістю дослідної лабораторії, яка отримала акредитацію Польського центру акредитації.

Політика інтегрованої системи управління доведена до відома колективу підприємства, є загальнодоступною і підлягає систематичним переглядам з метою перевірки відповідності і актуальності.

ПОЛІТИКА ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ

Правління АТ “FTT WOLBROM”, яке представляє виробника гумових виробів з багаторічними традиціями, декларує послідовну реалізацію політики захисту інформації і системи управління захистом інформації  з використанням усіх необхідних засобів і ресурсів.

Затверджена політика захисту інформації передбачає:

 1. Дотримання вимог і задоволення очікувань внутрішніх і закордонних клієнтів та забезпечення повної безпеки наданої інформації шляхом здійснення контролю за її конфіденційністю, інтегральністю і доступністю.
 2. Забезпечення безперервної роботи компанії на підставі затвердженої методології ідентифікації, оцінки і прийняття ризиків, пов’язаних з захистом наявної інформації, а також запровадження відповідних засобів захисту.
 3. Вжиття відповідних заходів у випадку порушення безпеки наявної інформації.
 4. Співпрацю з перевіреними і кваліфікованими постачальниками.
 5. Постійне підвищення свідомості працівників щодо поводження з інформацією шляхом систематичного вдосконалення професійної кваліфікації.
 6. Залучення працівників до заходів з систематичного покращення захисту інформації.
 7. Застосування легальних методів зберігання інформації, використання і модернізація організаційної інфраструктури з метою максимального захисту наявної інформації.
 8. Дотримання чинних положень законодавства та інших вимог щодо захисту інформації АТ “FTT Wolbrom”, а також застережень партнерів, постачальників і клієнтів.

Політика захисту інформації встановлює рамки для визначення детальних цілей і сфер відповідальності за їхнє досягнення на усіх рівнях управління. Політика доведена до відома працівників, а усвідомлення її цілей супроводжує усі їхні дії.

Політика захисту інформації є загальнодоступною і підлягає систематичним переглядам з метою перевірки відповідності і актуальності.

Засобом реалізації політики захисту інформації є впроваджена на підставі вимог Держстандарту PN-ISO/IEC 27001 та постійно оновлювана система управління захистом інформації, яка охоплює активи АТ “FTT WOLBROM” у паперовій і електронній формі.