Ostali proizvodi gumene mešavine - FTT Wolbrom S.A - FTT Wolbrom S.A

Enter your keyword

OSTALI PROIZVODI

Gumene mešavine

OPIS

Fabrika transportnih traka Volbrom (Wolbrom) S. A. proizvodi gumene mešavine na bazi kaučuka SBR, BR, NR, IR, NBR, CR, EPDM, EPM i drugih.
Nudimo gumene mešavine zasnovane na našim receptima, kao i mogućnost proizvodnje mešavina na bazi recepata, koje su proverili naši kupci.
Možemo ponuditi i poboljšati svojstva mešavina za potrebe naših kupaca.
Laboratoriju u našoj fabrici odobrila je Akreditovana laboratorija, u području istraživanja gumenih mešavina.
Gumene mešavine namenjene su za izradu gumenih proizvoda vulkanizacijom u uslovima utvrđenim od proizvođača, specifičnim za ovu mešavinu.
Za svaku gumenu mešavinu dostupan je List sa bezbedonosnim podacima u skladu sa važećim zakonom.
Gumene mešavine proizvedene u Firmi transportnih traka Volbrom (Wolbrom) S. A. ne sadrže ulja s policikličnim aromatičnim ugljovodnicima (PAH), ni supstance navedene u Aneksu XIV Uredbe br. 1907/2006. (REACH) i navedene u Listi kandidata supstanci vrlo visokog rizika (SVHC).

PITAJ O PROIZVODU

    Možete dodati ekstenziju fajla doc,docx,jpg,jpeg,pdf,rtf,tiff:    * Всі пункти, позначені зірочкою, обов'язкові для заповнення, інші пункти анкети заповнюються за бажанням.
    Ця інтернет-сторінка містить лише запрошення до укладення угоди згідно із положеннями закону від 23.04.1964 Цивільного кодексу читати більше