ELASTrack ŽELEZNIČKI PRELAZI - FTT Wolbrom S.A - FTT Wolbrom S.A

Enter your keyword

ELASTrack ŽELEZNIČKI PRELAZI

Sistem gumenih površina za železničke prelaze

OPIS

ELASTrack sistem gumenih površina za železničke prelaze Firme transportnih traka Volbrom (Wolbrom) S. A namenjen je za ugradnju na raskrsnicama železničkih puteva s automobilskim ili bicikličkim putevima ili sa pešačkim prolazima. Sistem gumenih površina koristi se na železničkim prolazima sa jednom prugom ili s više njih, za šine 49E1 i 60E1 sa standardnim razmakom koloseka od 1435 mm. Izgradnja ploča uslovljava montažu površine na svakoj vrsti železničkih pragova, sa bilo kojom vrstom načina povezivanja šina.


ELASTrack może da se instalira na pravoj stazi ili na krivnama sa radijusom R≥380 m. Površina je namenjena za rad na temperaturama okoline u rasponu od –35 do +60 °C.

Karakteristike sistema:
– modularna konstrukcija, koja omogućava gradnju prolaza bilo koje dužine;
– posebna konstrukcija ploča, koja sprečava kretanje;
– visoka otpornost na atmosferske nepogode, na ozon i ulja;
– homogena struktura od pune gume, koja obezbeđuje trajnost i izdržljivost;
– posebna tekstura protiv klizanja;
– sistem pogodan za korišćenje na prelazima s velikim saobraćajem teških vozila;
– lako i brzo postavljanje.

Potpune informacije o komponentama sistema ELASTrack nalaze se u kataloškoj kartici.
Fabrika transportnih traka Volbrom (Wolbrom) S. A. takođe ima za ovaj sistem Tehničku saglasnost broj AT/07-2015-0319-00, koju je izdao Železnički institut i ima odobrenje za upotrebu na železničkim linijama, kojima upravlja PKP Poljske železničke pruge S. A.

PITAJ O PROIZVODU

  Vrsta šina:
  Razmak između šina:
  Vrsta pragova:
  Razmak između pragova:
  Isporuka/instalacija:
  Možete dodati ekstenziju fajla doc,docx,jpg,jpeg,pdf,rtf,tiff:  * Всі пункти, позначені зірочкою, обов'язкові для заповнення, інші пункти анкети заповнюються за бажанням.
  Ця інтернет-сторінка містить лише запрошення до укладення угоди згідно із положеннями закону від 23.04.1964 Цивільного кодексу читати більше