Enter your keyword

Aktualności

Konsorcjum firm Conbelts S.A. i Węglokoks S.A. prawomocnie wykluczone z udziału w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na dostawę taśm przenośnikowych dla kopalń Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A.

Konsorcjum firm Conbelts S.A. i Węglokoks S.A. prawomocnie wykluczone z udziału w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na dostawę taśm przenośnikowych dla kopalń Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A.

Wolbrom, dnia 05-02-2019 r.

Od:
Zarząd Spółki Fabryka Taśm Transporterowych Wolbrom S.A.
z siedzibą w Wolbromiu
1 Maja 100, 32-340 Wolbrom

 Do:
Zarząd Spółki Conbelts S.A.
w restrukturyzacji z siedzibą w Bytomiu
Szyby Rycerskie 4, 41-909 Bytom

OŚWIADCZENIE

 Działając jako Zarząd Spółki Fabryka Taśm Transporterowych Wolbrom S.A. z siedzibą
w Wolbromiu (dalej jako: „Spółka”) wskazujemy, że opublikowanie na stronie internetowej Spółki pod adresem https://fttwolbrom.com/konsorcjum-firm-conbelts-s-a-weglokoks-s-a-prawomocnie-wykluczone-udzialu-postepowaniu-sprawie-udzielenia-zamowienia-publicznego-dostawe-tasm-przenosnikowych-dla-kopaln-jastrzebskiej-spol/, informacji na temat wyroku Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 03.02.2017 r., wydanego w sprawie o sygn. KIO 139/17, a także przesłanie pism: z dnia 13.02.2017 r. do Wyższego Urzędu Górniczego oraz z dnia 27.04.2017 r. do Polskiej Grupy Górniczej sp. z o.o., nie miało na celu dyskredytacji Zarządu oraz Pracowników firmy Conbelts S.A. jak i jej produktów.

Zarząd FTT Wolbrom S.A.